Reviews

บริการเช่าเงินทำแบงค์การันตี
BANK GUARANTEES ABROAD

บริการให้เช่าเงินเพื่อขอเอกสารรับรองบัญชี ใช้สำหรับขอวีซ่าเดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ
ให้บริการโดย VGAVISA ราคาสมเหตุสมผล ใช้เอกสารไม่มาก รวดเร็วให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญ
และที่สำคัญเอกสารที่ท่านได้รับเป็นของแท้ออกโดยธนาคารโดยตรง