แบงค์การันตีต่างจากสเตทเม้นอย่างไร

หลายคนที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ และจำเป็นต้องยื่นเอกสารเพื่อขอหนังสือเดินทาง มักจะคุ้นชินกับเอกสารนี้บ่อยๆนั้นก็คือ สเตทเม้น และ แบงค์การันตี แต่บางท่านอาจะไม่ทราบว่าทั้งคู่มีความแตกต่างกันอย่างไร วันนี้เราจะมาอธิบายให้เข้าใจ แบงค์การันตีคืออะไร เอกสารแบงค์การันตี (BANK GUARANTEE) ในทางการยื่นขอหนังสือรับเดินทางคือ เอกสารรับรองสถานะทางการเงินของบัญชี จะมีการระบุข้อเท็จจริงต่างๆที่ปรากฏตามบัญชีอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นวันที่เปิดบัญชี ยอดเงินฝาก ยอดเงินฝากตามหน่วยค่าเงินที่ต้องการ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ออกหนังสือรับรอง หรือวันที่ลูกค้าระบุให้รับรอง และสามารถระบุได้ว่าออกเอกสารนี้เพื่อใช้สปอนเซอร์ให้กับใคร แต่ในทางธนาคาร แบงค์การันตี คือ หนังสือค้ำประกัน เพื่อให้ลูกค้าธนาคารใช้วางเป็นหลักประกันต่อบุคคล หรือองค์กรคู่สัญญา หรือพูดง่ายๆว่าเราเรียกชื่อกันผิดนั้นเอง หากจะเรียกให้ถูกก็คือ…

Continue Readingแบงค์การันตีต่างจากสเตทเม้นอย่างไร