You are currently viewing เอกสารที่ร้านเป็นของจริงไหม?

เอกสารที่ร้านเป็นของจริงไหม?

  • Post author:
  • Post category:ฺBGAVISA

หลายคนคงจะสงสัยว่า เอกสารที่เราทำให้เป็นของจริงหรือไม่ ตอบย้ำเลยนะครับ จริงล้าน%
เอกสารเป็นเอกสารที่ออกโดยธนาคาร ไม่ใช่ของปลอมแน่นอน ถูกต้องตามกฏหมาย
ซึ่งตัวน้องที่จะไปศึกษาต่อ หรือสปอนเซอร์ต้องมาทำเอกสารด้วยตนเองที่ธนาคารเท่านั้น
ทางร้านไม่รับทำเอกสารปลอมแปลงใดๆทั้งสิ้น

หากสนใจบริการจองคิวอย่างไร

1.สอบถามแจ้งรายละเอียด
2.ส่งเอกสารการจองคิว หน้าบัตรประชาชน,เอกสารแสดงการไปศึกษาต่อ,สมุดบัญชีธนาคาร,มัดจำ2,000บาท
3.ยืนยันตัวตนกับธนาคาร และตั้งวงเงินโอนคืนให้เรียบร้อยก่อนรับบริการ

ทางร้านมิได้ให้บริการดังนี้

1.การทำรายการเดินบัญชีย้อนหลัง : เอกสารไม่สามารถออกย้อนหลังได้ครับ ถ้าทำได้ก็ของปลอมแน่นอน
2.รับเฉพาะการทำเอกสารในวัน ไม่รับเดินบัญชี และสิ่งผิดกฏหมาย
3.ไม่มีบริการปล่อยกู้ใดๆทั้งสิ้น
4.ไปประเทศเกาหลีทางร้านไม่รับบริการ : ถ้าไปเรียนจริงๆทางร้านให้บริการได้ครับ
แต่ถ้าไปเป็นผีน้อย ทางร้านไม่สนับสนุนนะครับ
5.ส่งเอกสารจองคิวไม่ครบ หากส่งเอกสารไม่ครบไม่ถือว่าการจองคิวเสร็จสมบูรณ์นะครับ