You are currently viewing ตัวอย่างแบงค์การันตียื่นวีซ่า
ตัวอย่างแบงค์การันตี ที่ใช้ยื่นขอVisa

ตัวอย่างแบงค์การันตียื่นวีซ่า

ตัวอย่างแบงค์การันตียื่นวีซ่า

ผู้ที่กำลังจะยื่นขอวีซ่า ส่วนมากจำเป็นต้องยื่นเอกสารทางด้านการเงิน หลักๆได้แก่สเตทเม้น และเอกสารรับรองทางการเงิน โดยส่วนมากทุกคนมักจะรู้จักสเตทเม้นหรือรายการเดินบัญชีเป็นอย่างดี แต่สำหรับเอกสารรับรองทางการเงินมีองค์ประกอบอย่างไร บางท่านอาจจะไม่เคยทราบรายละเอียดมาก่อน ซึ่งเอกสารรับรองในแต่ละธนาคารจะมีฟอร์มที่แตกต่างกันแต่มีรายละเอียดที่สำคัญที่ควรทราบดังนี้

1.ธนาคารที่เราขอเอกสาร
แต่ละธนาคารจะมีฟอร์มที่ต่างกัน 

2.สาขาที่ขอเอกสาร
เราสามารถขอเอกสารนี้ที่ธนาคารสาขาใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องไปขอเอกสารธนาคารสาขาที่เราเปิดบัญชี

3.เลขที่อ้างอิงเอกสาร
เอกสารรับรองสถานะทางการเงิน ( Bank Certificate ) อาจสามารถปลอมแปลงขึ้นมาได้ แต่จากเลขอ้างอิงนี้ ก็สามารถเช็คกลับมาได้ว่าเอกสารเป็นของจริงไหม ดังนั้นห้ามไปทำเอกสารปลอมเพื่อยื่นสถานทูตเด็ดขาด นอกจากจะโดนแบล็กลีสแล้ว ท่านยังมีความผิดทางกฏหมายอีกด้วย

4.วันที่ออกเอกสาร
โดยปกติหลังเราได้รับเอกสารมาแล้วควรจะยื่นภายใน7-10วันเอกสารจึงจะดูสดใหม่ แต่เอกสารยังสามารถใช้ได้หากไม่เกิน 28 วัน (แต่แนะนำให้นำไปยื่นภายใน7วัน)

5.ในส่วนเรียนถึงใคร
จะถึงประเทศที่เราเดินทางไป เช่น The Consul,Australian Embassy หรือ The Embassy of The United States Of America  ก็สามารถระบุได้ หรือหากต้องการนำไปยื่นที่เรียน และสถานทูตด้วย ก็สามารถใช้เป็น Whom It May Concern ( เรียนผู้เกี่ยวข้อง ) แทนได้

6.ชื่อเจ้าของบัญชี
ในทุกๆช่องท่านต้องตรวจสอบอย่างละเอียดทุกตัวอักษร เนื่องจากเจ้าหน้าที่ธนาคารต้องพิมพ์ใส่ในแบบฟอร์ม จึงอาจจะมีการผิดพลาดขึ้นได้ ซึ่งแอดมินเองเคยเจอชื่อเจ้าของบัญชีด้านบนและด้านล่างสะกดผิดต่างกัน 1 ตัวอักษร ดังนั้นท่านต้องตรวจตราเอกสารของท่านให้ดี เพื่อไม่ให้เสียเวลาภายหลัง

7.ระยะเวลาที่เปิดบัญชี
บางธนาคารระบุ เดือนและปีที่เราเปิดบัญชี แต่บางธนาคารระบุเป็นจำนวนปีและเดือนที่เปิดบัญชี ทั้งคู่สามารถใช้ได้เหมือนกัน

8.ยอดเงินในบัญชี
ในส่วนยอดเงินจะเป็นยอดเงินที่แปลงค่าเงินมาแล้ว แต่บางธนาคารจะบอกทั้งยอดเงินที่เป็นบาท และยอดเงินที่แปลงแล้ว แต่ทั้งคู่สามารถใช้ได้
หากบางธนาคารไม่มีค่าเงินในประเทศที่ท่านต้องการ สามารถใช้ USD ( US Dollar )แทนได้เนื่องจากเป็นสากล

9.ประเภทบัญชี
ตรงนี้จะตามประเภทบัญชีที่เราเปิด เช่น บัญชีออมทรัพย์ บัญชีฝากประจำ บัญชีกระแสรายวัน หรือบัญชีเบิกเกินบัญชี

10.อัตราแลกเปลี่ยน
แสดงอัตราแลกเปลี่ยนจากค่าเงินที่เราต้องการและเงินบาท ณ วันที่เราขอออกเอกสาร

11.บุคคลที่รับรอง
ในส่วนนี้จะมี 2 รูปแบบรูปแบบแรกคือรับรองตนเอง และรูปแบบที่สองคือรับรองบุคคลอื่น เช่นมารดารับรองในบุตร โดยข้อสำคัญคือ ชื่อผู้ที่ถูกรับรองต้องพิมพ์ตามหนังสือพาสปอร์ตให้ถูกต้องทุกตัวอังษรเท่านั้น หากผิดแม้แต่ตัวเดียวจะถือว่าเป็นคนละบุคคล และไม่สามารถใช้ได้

12รายละเอียดเพิ่มเติม
ในส่วนนี้แต่ละธนาคารจะเขียนไม่เหมือนกัน บางธนาคารอาจจะนำอัตราแลกเปลี่ยนมาใส่ในช่องนี้แทน แต่กรณีบางประเทศต้องให้ระบุว่าเงินอยู่ในบัญชีมากกว่า28วัน บางธนาคารจะระบุในช่องนี้เลย

13.ลายเซ็นและตราประทับธนาคาร
ปัจจุบันบางประเทศสามารถให้ใช้เอกสารที่ขออนไลน์ได้ ในส่วนนี้ก็เป็นลายเซ็นดิจิตอลแทนได้ อย่างไรก็ตามสถานทูตสามารถเช็คเอกสารปลอมจากเลขอ้างอิงได้

สำหรับท่านที่ต้องการทำเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า แต่ยังขาดยอดเงินในบัญชีไม่เพียงพอตามเกณฑ์ที่กำหนด
สามารถใช้บริการเช่าเงินเพื่อขอเอกสารกับทางBGAVISAได้

“อย่าให้ความไม่พร้อมเล็กๆมาทำลายความฝันที่ยิ่งใหญ่ของเรา”
ติดต่อทีมงานเราหากท่านต้องการความช่วยเหลือ

Leave a Reply