You are currently viewing แบงค์การันตีต่างจากสเตทเม้นอย่างไร

แบงค์การันตีต่างจากสเตทเม้นอย่างไร

หลายคนที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ และจำเป็นต้องยื่นเอกสารเพื่อขอหนังสือเดินทาง มักจะคุ้นชินกับเอกสารนี้บ่อยๆนั้นก็คือ สเตทเม้น และ แบงค์การันตี แต่บางท่านอาจะไม่ทราบว่าทั้งคู่มีความแตกต่างกันอย่างไร วันนี้เราจะมาอธิบายให้เข้าใจ

BGA

แบงค์การันตีคืออะไร

เอกสารแบงค์การันตี (BANK GUARANTEE) ในทางการยื่นขอหนังสือรับเดินทางคือ เอกสารรับรองสถานะทางการเงินของบัญชี จะมีการระบุข้อเท็จจริงต่างๆที่ปรากฏตามบัญชีอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นวันที่เปิดบัญชี ยอดเงินฝาก ยอดเงินฝากตามหน่วยค่าเงินที่ต้องการ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ออกหนังสือรับรอง หรือวันที่ลูกค้าระบุให้รับรอง และสามารถระบุได้ว่าออกเอกสารนี้เพื่อใช้สปอนเซอร์ให้กับใคร

แต่ในทางธนาคาร แบงค์การันตี คือ หนังสือค้ำประกัน เพื่อให้ลูกค้าธนาคารใช้วางเป็นหลักประกันต่อบุคคล
หรือองค์กรคู่สัญญา หรือพูดง่ายๆว่าเราเรียกชื่อกันผิดนั้นเอง หากจะเรียกให้ถูกก็คือ หนังสือรับรองสถานะทางการเงินเพื่อประกอบการขอวีซ่า (Bank Certificate)

สเตทเม้นคืออะไร

สเตทเม้น(Statement) คือรายการเดินบัญชีของเรา ซึ่งจะแสดงการเคลื่อนไหวในบัญชีต่างที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเงินเข้าบัญชี การฝากเงิน การรับโอน การถอนเงิน เป็นต้น จะคล้ายกับสมุดบัญชีนั้นเอง เพียงแต่ว่าสมุดบัญชีเราไม่ค่อยได้ปรับทุกครั้ง แต่สเตทเม้นจะมีทุกรายการที่เกิดขึ้นภายในบัญชีนั้น โดยการขอสเตทเม้นจะต้องระบุว่าต้องการย้อนหลังกี่เดือน สามารถขอได้ทั้งออนไลน์ และที่สาขา

ข้อแตกต่างของสเตทเม้นและแบงค์การันตี

หากนับเฉพาะรายละเอียดทางการเงินที่สำคัญ พูดให้เข้าใจง่ายๆคือ
แบงค์การันตีคือการที่ธนาคารรับรองยอดเงิน ณ วันที่ขอว่ามีจำนวนเท่าใด เปิดบัญชีมานานเท่าไรแล้ว
ส่วนสเตทเม้นจะแสดงรายการทุกอย่างที่เกิดขึ้นในบัญชี ตามระยะเวลาที่เราขอ เช่น 6 เดือน ก็จะแสดงทุกยอดว่าว่าเงินเข้า-ออก จำนวนเท่าไร วันไหนบ้าง

สามารถใช้แค่เอกสารตัวใดตัวหนึ่งยื่นขอวีซ่าได้หรือไม่

การยื่นขอหนังสือเดินทางแต่ละประเทศ และแต่ละประเภท มีความต้องการใช้เอกสารที่แตกต่าง
ท่านควรปรึกษาเอเจนซี่ที่ทำเอกสารให้ท่านว่าต้องการเอกสารตัวใดหรือทั้งสองตัว
โดยส่วนมากหากต้องการไปท่องเที่ยวมักจะต้องใช้เอกสารทั้งคู่ แต่หากไปเรียนต่อในบางกรณี
อาจจะใช้เฉพาะหนังสือรับรองเพียงแค่อย่างเดียวได้

ควรขอเอกสารเมื่อใด

เอกสารทั้งคู่จะมีอายุ28-30วัน แต่ในความเป็นจริงเราควรยื่นเอกสารหลังจากขอแล้วไม่เกิน 7 วัน
เพราะเอกสารจะดูสดใหม่กว่านั้นเอง เพราะฉะนั้นอย่ารีบไปขอมาดองไว้ก่อนเชียวนะ
แต่หากเราใช้บริการเอเจนซี่ในการทำวีซ่า เขาจะเป็นผู้แจ้งเราเองว่า
ถึงเวลาแล้วให้ไปขอเอกสารการเงินมาให้ภายในวันที่เท่านั้นเท่านี้นั้นเอง

Leave a Reply