เช่าเงินทำแบงค์การันตี | BANK GUARANTEES ABROAD

Study Abroad & Travel

เราคือตัวช่วยสำหรับผู้ที่มีความฝันอยากไปศึกษาต่อต่างประเทศ แต่ขาดความพร้อมด้านเอกสารรับรองสถานะทางการเงิน (Bank Certificate) หรือ ที่คนส่วนใหญ่ใช้คำเรียกติดปากกันว่า แบงค์การันตี (Bank Guarantee) หากท่านยื่นขอวีซ่าโดยไม่ได้ส่งเอกสารรับรองสถานะทางการเงิน ทางสถานทูตมีสิทธิที่จะขอเอกสารในส่วนนี้ได้ และท่านต้องนำมาแสดงภายในเวลาที่สถานทูตกำหนดเท่านั้น มิฉะนั้นท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า

แต่หากท่านเตรียมเอกสารเหล่านี้ก่อนการขอวีซ่าจะราบรื่นง่ายขึ้น โดยเอกสารจะเป็นเอกสารจริงที่ออกโดยธนาคารอย่างถูกกฎหมาย มิใช่การปลอมแปลงเอกสารแต่อย่างใด

ทำไมควรใช้บริการเช่าเงินทำแบงค์การันตี
(BANK GUARANTEES ABROAD)

ง่าย ใช้เอกสารไม่มาก

ใช้เฉพาะเอกสารที่จำเป็นเท่านั้น

ราคา สบายกระเป๋า

นอกจากจะราคาไม่แพงแล้ว ยังสามารถชำระผ่านบัตรเครดิตได้อีกด้วย

รวดเร็ว และให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญ

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความชำนาญ และประสบการณ์

เอกสารออกโดยธนาคาร

เป็นเอกสารของจริงที่ออกโดยธนาคาร ไม่ใช่การปลอมแปลงเอกสาร

ขั้นตอนการใช้บริการเช่าเงินทำแบงค์การันตี
(BANK GUARANTEES ABROAD)

ลูกค้าแจ้งรายละเอียดประเทศที่จะเดินทางไป ,ยอดเงินที่ต้องการแสดง ,บุคคลที่เป็นสปอนเซอร์ ,ใช้ธนาคารใด และชำระมัดจำ 3,000 บาท

ลูกค้าเตรียมเอกสาร และมาพร้อมสปอนเซอร์

ในระหว่างรับบริการจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้

หลังออกเอกสารเสร็จ ให้ดำเนินการคืนเงินทันที

ราคาบริการเช่าเงินทำแบงค์การันตี
(BANK GUARANTEES ABROAD)

Special price

แสนละ 3,000 บาท เหลือ
แสนละ 2,000 บาท


จำนวนที่เกิน 1 ล้าน
แสนละ 1,500 บาท

สามารถชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิต และผ่อนชำระได้กับบัตรที่ร่วมรายการ

จังหวัดที่ให้บริการเช่าเงินทำแบงค์การันตี
(BANK GUARANTEES ABROAD)

ภาคกลาง

กรุงเทพ และปริมณฑล

ภาคอีสาน

ขอนแก่น,มหาสารคาม

จังหวัดอื่นๆ

จังหวัดอื่นๆมีให้บริการโปรดสอบถาม

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

(สปอนต์เซอร์ และผู้ขอ)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

(สปอนต์เซอร์ และผู้ขอ)

3. สำเนาสมุดบัญชี 1 ฉบับ

4. สำเนาใบตอบรับ หรือเอกสารยืนยันการศึกษาต่อ 1 ฉบับ

*  ในวันให้บริการสปอนเซอร์ต้องนำสมุดบัญชีตัวจริงและบัตรประจำตัวประชาชนมายื่นให้กับธนาคารด้วย

ข้อห้ามในการใช้บริการเช่าเงินทำแบงค์การันตี
(BANK GUARANTEES ABROAD)

ติดต่อเรา

contact us

ให้การขอวีซ่าราบรื่น และง่ายขึ้น

TEL

094-369-2419

LINE

@bgavisa

REVIEW

5/5